Z jakiego powodu adwokat nie powinien się reklamować?

Niewątpliwie, reklama stała się dźwignią handlu i stanowi nieodłączny składnik branży usługowej. Tymczasem zawody prawnicze, mimo iż z pozoru są przedsiębiorstwami usługowymi, zakwalifikowane zostały do zawodów zaufania publicznego, przez co szukanie nowych klientów nie może być sprzeczne z godnością zawodu. Profesja adwokata została ustawowo ograniczona w wielu aspektach. Jednym z przykładów takich ograniczeń jest zakaz reklamy. Reklama kancelarii adwokackich poddana została rygorom, które każdy adwokat winien mieć na uwadze chcąc promować swoje usługi. Już samo znalezienie się na dynamicznie rozwijającym się rynku e-marketingu to nie małe wyzwanie, a co dopiero analiza zgodności działań w Internecie z kodeksem etyki adwokackiej.

Czy każdy rodzaj reklamy jest zabroniony dla adwokata?

Jeśli chodzi o reklamowanie usług adwokackich, w szczególności niedozwolone jest: 

  • zamieszczanie reklam w prasie a także innych środkach masowego przekazu;
  • promowanie własnej osoby, kancelarii a także firmy podczas wystąpień w mediach masowych;
  • redagowanie relacji prasowej, radiowej, telewizyjnej ze sprawy, w której adwokat udzielał pomocy prawnej;
  • odpłatne inspirowanie notatek prasowych lub programów, które pod pozorem bezstronnej informacji mają służyć promocji adwokata a także jego kancelarii;
  • komentowanie w programach prowadzonej przez siebie sprawy.

Ponadto Kodeks Etyki Adwokackiej zakazuje przyciągania petentów w sposób sprzeczny z etyką zawodu, korzystania z usług firm pozyskujących petentów, natarczywego narzucania swoich usług, a także wszelkich innych prób zdobywania petentów z pogwałceniem prawa lub zasad współżycia społecznego.

Jaką metodą adwokat może wypromować swoje usługi?

Wszelakie usiłowanie prowadzenia reklamy kancelarii czy też promowanie osoby adwokata są bezwzględnie zakazane. Kodeks Etyki Adwokackiej wyraża zgodę na ewentualność umieszczania informacji o adwokacie w środkach masowego przekazu. Niemniej jednak i w tej materii wprowadza ograniczenia – informacja o działalności adwokackiej powinna być precyzyjna, nie może wprowadzać w błąd, natomiast jej forma powinna być zgodna z wytycznymi. W związku z powyższym adwokat jest uprawniony do informowania o świadczonej pomocy prawnej dla przykładu poprzez zamieszczanie nowinek na dokumentach firmowych, zamieszczanie adnotacji w prasie, w książkach adresowych i telefonicznych a także zamieszczanie adnotacji na stronach internetowych.

Co więcej, adwokat ma prawo do oznajmiania o własnych preferencjach zawodowych a także umiejętności posługiwania się językami obcymi. Dodatkowo reguły etyki zawodowej dają możliwość adwokatom na umieszczanie oznaczeń o prowadzonej działalności na obiektach siedzib kancelarii a także posługiwanie się przez adwokatów tytułami naukowymi.
Należy pamiętać, iż informacja jest dopuszczona, reklama została zabroniona. Adwokat za próbę nabywania petentów w sposób niezgodny z etyką zawodu zostaje poddany odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Informacje zaczerpnąłem z: Strona internetowa adwokata z Warszawy