Charakterystyka zabudowy w Krakowie

Dla wielu ludzi Kraków kojarzy się z wieloma zabytkami o wielkim znaczeniu historycznym. Takim głównym przykładem krakowskich zabytków jest znajdujący się na wzgórzu Wawel. Długi czas był on główną rezydencją polskich monarchów, oraz pełnił funkcję obronną. Jest to miejsce, gdzie toczyło się życie artystyczne, polityczne i intelektualne Polski. Również na Wawelu pochowano ciała polskich władców. Trochę poniżej Wawelu zlokalizowane jest Stare Miasto wraz z Sukiennicami, oraz kościołem Mariackim. Również one uważane są za symbol Krakowa. Oprócz tego dzielnica Kazimierz bogata jest liczne zabytki. Z pewnością Kraków to miasto z bogatą historią i starymi, dobrze utrzymanymi zabytkami. Trzeba mimo wszystko pamiętać, że Kraków to także współczesna architektura. Nowe budynki łączą się z cennymi zabytkami. Ale czy połączenie współczesnych budowli z tymi zabytkowymi to na pewno dobry pomysł?

Kraków – część historyczna miasta

Kraków pod względem historycznym jest miejscem niecodziennym. Zlokalizowane jest w nim wiele znaczących zabytków, a zmiana w XVI wieku siedziby monarchów do Warszawy nie zmniejszyło jego wagi. Historia Krakowa jest podstawą polskiej kultury oraz tożsamości narodowej. Za czasów Kazimierza Wielkiego wybudowano tam pierwszą szkołę wyższą – Akademia Krakowska. Najintensywniejszy rozkwit Krakowa przypadł na XVI wiek, kiedy to miasto wzorowało się na Włoszech ideą renesansu. Mimo to, że Zygmunt III Waza zmienił siedzibę królów na Warszawę, nie umniejszyło to znaczenia kulturalnego Krakowa. Można powiedzieć, że był on stolicą Polski aż do pierwszego rozbioru Polski. Wtedy miasto to było bardzo istotnym miejscem dla krzewienia idei niepodległościowych, a pod koniec XIX i na początku XX nurt artystyczny Młoda Polska odcisnął ślad w postaci wyjątkowej architektury czy sztuki. 

Kraków i jego terźniejsza zabudowa

Teraźniejsze budownictwo jest wyjątkowym wyzwaniem dla zarządzania nieruchomościami w Krakowie. Dzisiejsze budynki muszą być umiejętnie wplecione pomiędzy cennymi historycznymi budynkami. Deweloperzy przed postawieniem budynku muszą otrzymać odpowienie zezwolenie przez wzgląd na historyczne znaczenie Krakowa. Odpowiednio wpleciona  nowoczesna architektura staje się elementem wyjątkowego klimatu miasta. Takim przykładem mogą być: High 5, Centrum Biurowe Lubicz a także Unity Centre. Kraków jest miejscem, gdzie powstaje dużo nowoczesnych inwestycji, z ekologicznymi rozwiązaniami, przyjaznych przede wszystkim człowiekowi. Także obsługa nieruchomości jest na wysokim poziomie, dzięki czemu miasto bezustannie się rozwija. Zabudowa miasta charakteryzuje się również tym, że biurowce nie są postawione w jednym miejscu, a rozrzucone w kilku różnych dzielnicach. Dzięki rozwijającej się architekturze biurowej, Kraków jest atrakcyjnym miastem także dla biznesu.

Czy w Krakowie jest dużo terenów zielonych?

Miasto rozwija się także pod względem zielonych terenów. Celem jest stworzenie wielu małych, zielonych miejsc, do których każdy mieszkaniec będzie miał niedaleko. Tworzy się także coraz więcej tzw. parków kieszonkowych, które są bardzo powszechne w dużych miastach na całym świecie. Można uznać, że w Krakowie trwa teraz zielona rewolucja. Miasto inwestuje także duże pieniądze w odnowienie istniejących już parków.  

Czy zabudowa Krakowa jest bezładna?

Od jakiegoś czasu ma miejsce dyskusja na temat niespójnej zabudowy Krakowa. Na pewno połączenie zabudowy historycznej z zabudową nowoczesną jest niełatwym zadaniem. Część radnych miasta a także mieszkańców ma wątpliwości, czy zezwolenia na budowę nie były wydawane zbyt pochopnie – z pożytkiem dla inwestorów i szkodą dla mieszkańców. Z pewnością pewne obszary nie powinny być zabudowywane, a planowane są na ich terenie budowy. Inwestorzy zazwyczaj wykorzystują lukę w polskim prawie budowlanym, a pracownicy urzędów nie posiadają narzędzi, aby zablokować nirozsądne budowy. Niektóre pozwolenia na budowę trafiają do sądów, gdzie wykazano wiele błędów z winy urzędników. Sądy postawiły wyroki, w wyniku których zabroniono częśći inwestycji.